1.jpg

 

請來這麼多天兵天將

目的在於

一方面希望闔家平安

最主要的是想跟各位說

~~

很喜歡五月天的這首新歌   

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

9.jpg

 

10.jpg

 

11.jpg

 

12.jpg

 

13.jpg

 

14.jpg

 

15.jpg

 

16.jpg

 

17.jpg

 

18.jpg

 

19.jpg

 

20.jpg

 

21.jpg

 

22.jpg

 

23.jpg

 

24.jpg

 

25.jpg

 

26.jpg

 

28.jpg

 

29.jpg

 

30.jpg

 

31.jpg

 

32.jpg

 

33.jpg

 

34.jpg

 

35.jpg

 

36.jpg

 

37.jpg

 

 

 

39.jpg

 

40.jpg

 

41.jpg

 

42.jpg

 

43.jpg

 

44.jpg

 

45.jpg

 

46.jpg

 

47.jpg

 

48.jpg

 

49.jpg

 

50.jpg

 

51.jpg

 

52.jpg

 

53.jpg

 

54.jpg

 

55.jpg

 

56.jpg

 

57.jpg

 

58.jpg

 

59.jpg

 

60.jpg

 

61.jpg

 

62.jpg

 

63.jpg

 

65.jpg

 

  

66.jpg

 

 

 

 

38.jpg

全站熱搜

麥克楓 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()