DSC_0484.jpg

 

看起來好想不錯喔~~

不要給照片騙囉

這私人的花園餐廳

現在....唉

慘澹經營

園內除了這幾張照片之外

其他的角落....

亂亂亂.....亂七八糟的

真想問主人

為什麼不好好整理呢.....

 

 

 

DSC_0454.jpg

 

 

 

DSC_0424.jpg

 

 

 

DSC_0426.jpg

 

 

 

 

DSC_0429.jpg

 

 

DSC_0437.jpg

 

 

DSC_0458.jpg

 

 

DSC_0465.jpg

 

 

DSC_0468.jpg  

 

 

DSC_0447.jpg  

全站熱搜

麥克楓 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()